Biz; yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızın iyi insanlar olarak dünyayı değiştirme güçlerinin farkında olan çağdaş bireyler olması için var gücümüzle çalışmaktan gurur duyuyoruz.

Saygıyı Ön Planda Tutarız

İnsana, hayvana, doğaya, dünyaya olan saygıyı ön planda tutarız. Saygılı ve hoşgörülü, duyarlı ve uyumlu, adil ve eşit olma hedefimizi her zaman savunuruz. Farklılıkları benimseyerek bakış açımızı geliştirmek, Dünya kültürlerini tanıyarak iletişim kurmak etkileşim oluşturmak için farkındalık geliştiririz.

Topluma Karşı Sorumluluklarımızı Biliriz.

Ayrım gözetmeksizin, hep birlikte bütünün parçası olduğumuz farkındalığı ile toplum değerlerine saygı gösterir, yaptığımız her işte toplumun faydasını gözetiriz. Sağlıklı bir toplum için eğitimin önemini bilerek, çağın gereklerine uygun, kaliteli bir eğitim için çok çalışırız. Üretkenliğin ve dönüştürmenin önemini vurgulayarak, geri dönüşümün bir sorumluluk bilinci olduğunu aşılarız.

Hayat Boyu Öğrenmenin Önemini Vurgularız.

Kendini geliştirmenin önemini bilen toplum hedefimizden yola çıkarak hayat boyu öğrenmenin önemini vurgularız. Araştırma , doğru bilgiye ulaşma, olumlu eleştirel düşünce ve problem çözme yetimizi toplumdaki değişim ve gelişim sürecine uygun olarak geliştiririz.Değişime uyumlu ve titiz bir akademik ortam içerisinde eğitimin kalitesi için iletişim ve işbirliği içinde, çalışma ve öğrenme sistemimizi geliştiririz.

Bilim ve Teknolojinin Işığında Yürürüz.

Bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerini ön planda tutarak müfredatımıza ve sınıf etkinliklerimize entegre ederiz. Yaşamın içinde yer alan sorunları tespit ederek, bilimin ve teknolojinin ışığında çözüm yaratma sürecine odaklanırız.

İletişim Odaklıyız.